Księgarnia

Prawo wobec przeszłości

ISBN: 978-83-7666-498-9
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Szymon Pawłowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Oparcie życia społecznego na sprawiedliwym wyważeniu wartości wydaje się w przypadku „przełamywania przeszłości” (Vergangenheitbeweltigung) koniecznością. Ambicją Autorów niniejszej publikacji jest uczestnictwo we wciąż żywotnym dyskursie prawniczym na temat oceny przeszłości. Spojrzenie wstecz jest nadal istotne dla kształtowania aktualnego porządku prawnego i tworzącego go społeczeństwa. Niniejsza monografia dotyczy trzech zagadnień: przekształceń ustrojowych z perspektywy prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, lustracji oraz przemian własnościowych, a także modyfikacji systemu emerytalnego na skutek zmiany aksjologii systemu konstytucyjnego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 252
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów
Wstęp (Szymon Pawłowski)
Część I. Ustrojowe zagadnienia ogólne
Rozdział 1. Rozliczenia z przeszłością w polskim porządku konstytucyjnym (Dariusz Dudek)
Rozdział 2. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania dla krajowych rozliczeń z przeszłością ze szczególnym uwzględnieniem przypadku sukcesji państw (Mariusz Muszyński)
Rozdział 3. Zmiana aksjologii konstytucyjnej na skutek przemian historycznych a prawo do zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do emerytury (Szymon Pawłowski)
Część II. Ustrojowe zagadnienia szczegółowe
Rozdział 4. Rozliczenie z przeszłością w Polsce i Niemczech na przykładzie lustracji (Peter Daszkowski)
Rozdział 5. Zwrot mienia obywatelom Niemiec w orzecznictwie sądów powszechnych (Katarzyna Jerka)
Rozdział 6. Zagadnienie historycznych przekształceń własnościowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (uwagi w kontekście właściwości Trybunału) (Katarzyna Gałka)
Rozdział 7. Emerytury funkcjonariuszy byłych służb bezpieczeństwa – krytyczna ocena orzecznictwa TK (Marcin Dąbrowski)
Rozdział 8. Emerytury funkcjonariuszy byłych służb bezpieczeństwa w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Szymon Pawłowski)
Zakończenie (Marcin Romanowski)
Bibliografia