Księgarnia

Regulacja prawna lobbingu na świecie

ISBN: 978-83-7059-858-7
Rok wydania: 2008
Autor: Marcin Michał Wiszowaty

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Jest to publikacja skierowana do wszystkich , którzy pragną poznać definicję, genezę oraz przykłady i podstawowe problemy regulacji prawnej lobbingu na świecie i w Polsce. Walorem monografii jest szczegółowy przegląd konkretnych rozwiązań zawartych w aktach prawnych lub ich projektach regulujących to zjawisko. Pokazuje lobbing jako nieodłączny element ustroju demokratycznego i legalną formę partycypacji społecznej w politycznym procesie decyzyjnym.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 276

Wstęp
Rozdział pierwszy. Pojęcie lobbingu
1. Definicje językowe
2. Definicje naukowe
3. Definicje legalne
4. Podsumowanie
Rozdział drugi. Początki lobbingu i pierwsze regulacje prawne
1. Geneza zjawiska lobbingu
2. Lobbing a grupy interesu, korporatyzm i konstytucyjne prawo petycji
3. Pierwsze regulacje prawne dotyczące lobbingu
Rozdział trzeci. Ewolucja i główne problemy regulacji prawnej
1. Ewolucja form i zakresu regulacji prawnej lobbingu
2. Główne problemy regulacji lobbingu
Rozdział czwarty. Elementy współczesnej regulacji prawnej lobbingu na świecie
1. Lobbysta
2. Zleceniodawca
3. Adresat
4. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
5. Rejestr lobbystów
6. Obowiązki lobbysty, raportowanie działalności
7. Uprawnienia lobbysty
8. Weryfikacja danych
9. Zakazy i sankcje
Zakończenie
Bibliografia