Księgarnia

Reprezentacja i mandat parlamentarny

ISBN: 978-83-7666-238-1
Rok wydania: 2013
Autor: Jarosław Szymanek

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Książka poświęcona przedstawicielstwu politycznemu, bez którego nie można sobie wyobrazić funkcjonowania współczesnych systemów politycznych. Autor w sześciu rozdziałach prezentuje tytułową problematykę, rozpoczynając od teoretycznych koncepcji przedstawicielstwa politycznego, poprzez przedstawienie reprezentacji politycznej jako zasady ustrojowej, pokazuje modele i warianty zasady rządów przedstawicielskich, a także mandat parlamentarny w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym. W swej analizie pisze również o etyce w przedstawicielstwie politycznym oraz o przedstawicielstwie politycznym na poziomie ponadnarodowym na przykładzie Unii Europejskiej. Autor jest profesorem w Instytucie Politologii UW.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 404
Oprawa miękka

Wstęp
Rozdział I. Bezalternatywność demokracji przedstawicielskiej (aksjologiczne i teleologiczne założenia reprezentacji)
1. Demokracja przedstawicielska versus demokracja bezpośrednia
2. Accountability: konieczny wymóg reprezentacji
3. Kryzys demokracji przedstawicielskiej
4. Entropia reprezentacji: teleologiczne źródło kryzysu
Rozdział II. Przedstawicielstwo polityczne (teoretyczne koncepcje i ujęcia reprezentacji)
1. Principium: filozoficzny koncept reprezentacji
2. Meritum: prawnicza koncepcja reprezentacji
3. Akcesorium: socjologiczna interpretacja reprezentacji
4. Koniunkcja: reprezentacja jako korelacja
5. Granice reprezentacji: formy i środki korelacji
Rozdział III. Reprezentacja polityczna jako zasada ustrojowa (kontynuacyjny wyraz rządów przedstawicielskich)
1. Treść konstytucyjnej zasady reprezentacji: rei compertae
2. Sens konstytucyjnej zasady reprezentacji
3. Sposób konstytucyjnego wysłowienia zasady reprezentacji
4. Sposób odczytania zasady reprezentacji: rei dubiae
5. Prawne skutki konstytucyjnej zasady reprezentacji politycznej
Rozdział IV. Ciągłość i zmiana reprezentacji politycznej (modele i warianty zasady rządów przedstawicielskich)
1. Wielowariantowość aplikacji idei reprezentacji
2. Francuska koncepcja reprezentacji politycznej
3. Angielski pomysł na reprezentację
4. Retrospekcyjny model reprezentacji Andrew Heywooda
5. Inne diachroniczne modele i warianty reprezentacji
Rozdział V. Reprezentacja i interesy (etyka w przedstawicielstwie politycznym)
1. Reprezentacja jako agregacja i artykulacja interesów
2. Reprezentacja polityczna versus reprezentacja funkcjonalna
3. Etyka w zachowaniu reprezentanta jako polityka
4. Prawne ramy etyki reprezentanta: mandat wolny
5. Polityczne ramy etyki reprezentanta: związki z frakcją i z partią
6. Funkcjonalne ramy etyki parlamentarzysty: reprezentacja a lobbing
Rozdział VI. Mandat parlamentarny: projekt teoretyczny i jego praktyczna aplikacja (weryfikacja czy falsyfikacja?)
1. Mandat imperatywny versus mandat wolny
2. Rekonstrukcje: w poszukiwaniu nowej (mieszanej) formuły mandatu
3. Partie polityczne: pendentywy reprezentacji
4. Mandat partyjny: skutek jurydyzacji partii i akomodacji mandatu
5. Druga izba parlamentu: szansa na restytucję mandatu imperatywnego
Rozdział VII. Przedstawicielstwo polityczne na poziomie ponadnarodowym (na przykładzie Unii Europejskiej)
1. Punkt wyjścia: tradycyjna reprezentacja parlamentarna i jej kryzys
2. Reprezentacja w Parlamencie Europejskim: ciąg dalszy kryzysu?
3. Europejski stosunek przedstawicielski: problemy i wątpliwości
4. Partie polityczne i ich rola w reprezentacji supranarodowej
Zakończenie
Bibliografia