Księgarnia

Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów

ISBN: 978-83-7666-461-3
Rok wydania: 2016
Autor: Jan Wawrzyniak

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 16,00  (z VAT)

Niniejsza książka dotyczy relacji zachodzących między najważniejszym organem władzy ustawodawczej – Sejmem, a obydwoma organami władzy wykonawczej – Prezydentem RP i Radą Ministrów. Uwaga autora skupiona jest na „punktach stycznych”, jakie istnieją między Sejmem a Prezydentem oraz między Sejmem i Radą Ministrów. Relacje te są ściśle związane z wyrażoną w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz. W związku z tym część pracy poświęcono istocie tej zasady, jej ewolucji i współczesnemu rozumieniu. Rozważania oparte są na materiale normatywnym, doktrynie prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 178
Oprawa miękka
Nakład wyczerpany tak