Księgarnia

Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie

ISBN: 978-83-7666-221-3
Rok wydania: 2012
Autor: Elżbieta Kuzborska

Kategoria: Różne

cena: 35,00  (z VAT)

Książka jest kompendium wiedzy o prawach mniejszości narodowych na Litwie – językowych, edukacyjnych, kulturowych, politycznych – w świetle międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony. Analizę sytuacji prawnej mniejszości narodowych IN GENERE, jak i sytuacji mniejszości polskiej IN SPECIE, autorka połączyła z próbą usystematyzowania kwestii z tym związanych. Publikacja została opracowana na podstawie rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, której promotorem był prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Liczba stron 312
Oprawa miękka