Księgarnia

Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej

ISBN: 978-83-7666-556-6
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Maciej Kłodawski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Publikacja zawiera wyniki przemyśleń i badań prowadzonych przez akademików i prawników praktyków, które mogą wspomóc rozwiązywanie problemów napotykanych w procesie prawodawczym. Autorzy artykułów zamieszczonych w monografii podejmują przy tym zarówno wątki znane, do których wnoszę nowe lub odnowione spojrzenie, jak i zagadnienia dotychczas eksponowane zaledwie w zarysie, co pozwala formować ramy do dalszych dociekań i analiz z zakresu legisprudencji.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 200
Oprawa Miękka

Część pierwsza • Teoria tworzenia prawa
Wojciech Cyrul • O pojęciu i istocie tekstu prawnego
Andrzej Korybski • Stanowienie prawa w perspektywie pluralizmu prawnego
Agnieszka Bielska-Brodziak • Cel interpretacji jako kryterium oceny przydatności materiałów legislacyjnych dla wykładni prawa na gruncie niemieckiej kultury prawnej
Adam Dyrda • Założenia tzw. prawoznawstwa eksperymentalnego
Katarzyna Kos • Zmiana prawa stanowiącego przedmiot kontroli w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym (wybrane problemy)
Część druga • Technika legislacyjna
Agnieszka Kalinowska-Wójcik • Nowelizacja Zasad techniki prawodawczej — zmiana ustawy w okresie vacatio legis
Beata Sieńko-Kowalska, Maciej Kłodawski • Milczenie prawodawcy w kwestiach intertemporalnych w świetle wybranego orzecznictwa i poglądów doktryny — kilka uwag po nowelizacji Zasad techniki prawodawczej
Anna Lewicka-Rychlewska • Przepisy epizodyczne czyli epizod w przepisach — rozważania na tle zmian Zasad techniki prawodawczej
Sławomir Peszkowski • Kilka uwag o przepisach stanowiących o nienaruszaniu się przepisów
Agnieszka Dudzińska • Status i funkcje ustawy okołobudżetowej
Wykaz skrótów
Bibliografia
Noty o autorach