Księgarnia

Teoria praw podstawowych

ISBN: 978-83-7666-065-3
Rok wydania: 2010
Autor: Robert Alexy

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Teoria praw podstawowych po raz pierwszy ukazała się w 1985 r. jako rozprawa habilitacyjna. Od tego czasu była kilkakrotnie wznawiana oraz tłumaczona na wiele języków. Współcześnie jest powszechnie uznawana za pozycję klasyczną w dziedzinie ochrony praw człowieka. Mamy do czynienia z teorią praw podstawowych o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym, zbudowaną na solidnych podstawach filozoficznoprawnych. Polski przekład dzieła może więc być niezwykle przydatny także polskim teoretykom i praktykom prawa zajmującym się szeroko pojętą ochroną praw jednostki.

Tytuł oryginalny Theorie der Grundrechte
Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 456
Oprawa miękka
Tłumaczenie Bożena Kwiatkowska, Jerzy Zajadło

Prawa podstawowe w filozofii prawa Roberta Alexy’ego – wprowadzenie
Przedmowa
Wprowadzenie
Rozdział I. Przedmiot i zadania teorii praw podstawowych
1. Koncepcja ogólnej prawniczej teorii praw podstawowych ustawy zasadniczej
2. Teoria praw podstawowych i teorie praw podstawowych
3. Teoria praw podstawowych jako teoria strukturalna
Rozdział II. Pojęcie praw podstawowych
1. O pojęciu normy
2. Norma prawa podstawowego
Rozdział III. Struktura norm praw podstawowych
1. Reguły i zasady
2. Trzy modele
3. Teoria zasad i wartości
Rozdział IV. Prawa podstawowe jako prawa podmiotowe
1. O dyskusji o prawach podmiotowych
2. System prawnych pozycji podstawowych
3. Prawo podstawowe jako całość
Rozdział V. Prawo podstawowe a status
1. Teoria statusu według Jellinka
2. O krytyce teorii statusu Jellinka
Rozdział VI. Prawo podstawowe a granica prawa podstawowego
1. Pojęcie i rodzaje granic prawa podstawowego
2. Zakres i granica praw podstawowych
3. Ograniczenie i ukształtowanie
Rozdział VII. Ogólne prawo do wolności
1. Pojęcie ogólnego prawa do wolności
2. Formalno-materialna koncepcja ogólnego prawa do wolności
3. Sfery ochrony i nienazwane prawa wolnościowe
4. Problemy ogólnego prawa do wolności
Rozdział VIII. Ogólne prawo do równości
1. Równość stosowania i stanowienia prawa
2. Struktura nakazu równości stanowienia prawa
3. Formuły Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
4. Traktowanie jednakowe i niejednakowe
5. Zasada równości i ocena
6. Równość prawna i rzeczywista
7. Struktura praw równościowych jako praw podmiotowych
Rozdział IX. Prawa do działań pozytywnych państwa (prawa do świadczeń w szerszym sensie)
1. Pojęcia podstawowe i koncepcje podstawowe
2. Prawa do ochrony
3. Prawa do organizacji i procedur
4. Prawa do świadczeń w węższym sensie (społeczne prawa podstawowe)
Rozdział X. Prawa podstawowe a normy praw podstawowych w systemie prawnym
1. Fundamentalność norm praw podstawowych
2. Drittwirkung, czyli działanie horyzontalne
3. System prawny i argumentacja prawnopodstawowa
Wykaz skrótów bibliograficznych
Bibliografia
Indeks