Księgarnia

Zjazd gołąbsko-lubelski. Obrady stanów Rzeczypospolitej w formule sejmu konnego w 1672 roku

ISBN: 978-83-7666-731-7
Rok wydania: 2022
Autor: Leszek A. Wierzbicki

Kategoria: Historia

cena: 35,00  (z VAT)

W trzysta pięćdziesiątą rocznicę zjazdu gołąbsko-lubelskiego (październik–listopad 1672) Leszek A. Wierzbicki na podstawie dokumentów i relacji z epoki przedstawia najnowszy stan badań na temat tego nietypowego i jedynego w dziejach zgromadzenia parlamentu – w formule sejmu konnego. Obrady odbywały się w obozie pospolitego ruszenia, przy asyście tysięcy szlachty – delegaci szlacheccy i senatorowie radzili wspólnie pod gołym niebem, podobnie jak w czasach sejmów elekcyjnych. Była to kulminacja walk politycznych okresu panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 162
Oprawa Miękka

Wstęp
Rozdział I. Geneza zjazdu i formuła obrad
Rozdział II. Obrady pod Gołębiem i Markuszowem
Rozdział III. Obrady pod Lublinem
Rozdział IV. Uczestnicy obrad
Rozdział V. Następstwa zjazdu gołąbsko-lubelskiego
Zakończenie
Aneks: Kalendarium zjazdu gołąbsko-lubelskiego
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób