Księgarnia

Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu

ISBN: 978-83-7666-522-1
Rok wydania: 2018
Autor: Cezary Błaszczyk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

Książka opisuje amerykański liberalizm i jego rozwój na płaszczyźnie aksjologii, myśli ustrojowej oraz ekonomii politycznej, a także doktrynę libertariańską wraz z jej stosunkiem do zmieniającego się liberalizmu. Autor nie ogranicza się do zarysowania historii doktryn polityczno-prawnych, ale stara się uchwycić ich faktyczną tożsamość. Wpływ filozofii na politykę i prawo oraz związki nauk niedogmatycznych i praktyki pozwalają ukazać pełne oblicze Ameryki – ojczyzny wolności.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 336
Oprawa Miękka

Wstęp
Wprowadzenie
Rozdział I. Geneza myśli wolnościowej w Stanach Zjednoczonych i jej rozwój do połowy XIX w.
1. Klasyczne korzenie amerykańskiego liberalizmu
2. Rewolucja
3. Oryginalna wizja ustrojowa
4. Na drodze ku Konstytucji
5. Pierwsze podziały amerykańskiego liberalizmu
6. Era rekonstrukcji
7. Anarchoindywidualizm
Rozdział II. Redefinicja liberalizmu i narodziny libertarianizmu
1. Era progresywna
2. Kres izolacjonizmu
3. Nowy Ład
4. Era Lochnera i Court Packing Plan
5. Narodziny libertarianizmu
6. Liberalizm współczesny
7. Neoliberalizm
Rozdział III. Współczesny liberalizm amerykański i jego libertariańska krytyka
1. Koncepcja ustrojowa
2. Wolności osobiste
3. Ekonomia polityczna
Rozdział IV. Amerykańska tradycja wolnościowa
1. Ewolucja amerykańskiego liberalizmu. Podsumowanie
2. Libertarianizm jako autonomiczny nurt amerykańskiej myśli wolnościowej
3. Zakończenie
Literatura i źródła
1. Opracowania, monografie, artykuły, traktaty
2. Mowy i korespondencja
3. Akty prawne i inne dokumenty publiczne
4. Orzeczenia sądowe
Indeks nazwisk