Księgarnia

Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918

ISBN: 978-83-7666-512-2
Rok wydania: 2018
Autor: Kamil Kacperski

Kategoria: Historia

cena: 50,00  (z VAT)

Celem prezentowanej monografii jest ukazanie inicjatyw prawodawczych, na podstawie których członkowie Tymczasowej Rady Stanu, Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej, Rady Regencyjnej, rządów Jana Kucharzewskiego i Jana Steczkowskiego, Rady Stanu oraz Komisji Sejmowej zamierzali uregulować system wyborczy do ciał przedstawicielskich na terenach Królestwa Polskiego w okresie od stycznia 1917 do września 1918 r.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 298
Oprawa Miękka

Wstęp
Rozdział pierwszy. Pierwsze próby uregulowania systemu wyborczego do dwuizbowego Sejmu przez Tymczasową Radę Stanu i Komisję Sejmowo-Konstytucyjną (styczeń 1917 – marzec 1918 r.)
1. Działalność prawodawcza TRS i KS-K na tle koncepcji wyłaniania parlamentu sformułowanych przez główne obozy partyjne Królestwa Polskiego (styczeń–lipiec 1917 r.)
2. System wyborczy do Izby Poselskiej i Senatu w ujęciu przepisów projektu konstytucji z 28 lipca 1917 r.
3. Przebieg prac nad projektem ordynacji wyborczych do dwuizbowego Sejmu – dysputa w TRS i KS-K (lipiec 1917 – marzec 1918 r.)
4. Projekt ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z 6 marca 1918 r. – analiza przepisów
5. Projekt ordynacji wyborczej do Senatu z 6 marca 1918 r. – analiza przepisów
Rozdział drugi. Problematyka systemu wyborczego do parlamentu w pracach gabinetów Jana Kucharzewskiego i Jana Kantego Steczkowskiego (grudzień 1917 – lipiec 1918 r.)
1. Decyzje proceduralne rządu J. Kucharzewskiego (grudzień 1917 – luty 1918 r.)
2. Nowe mechanizmy kreacji ciał ustawodawczych – przedłożenia gabinetu J.K. Steczkowskiego (kwiecień–czerwiec 1918 r.)
3. Projekt ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z 12 czerwca 1918 r. – analiza zmodyfikowanych przepisów
4. Projekt ordynacji wyborczej do Senatu z 12 czerwca 1918 r. – analiza zmodyfikowanych przepisów
5. Rządowy projekt ordynacji wyborczych do dwuizbowego Sejmu w świetle publicystki politycznej Królestwa Polskiego (lipiec 1918 r.)
Rozdział trzeci. Zagadnienie systemu wyborczego do organów przedstawicielskich w Radzie Stanu i Komisji Sejmowej (czerwiec–wrzesień 1918 r.)
1. Zasady formowania parlamentu w perspektywie decyzji ustrojowych podjętych przez reprezentantów poszczególnych bloków partyjnych Królestwa Polskiego – debaty w Radzie Stanu (czerwiec–lipiec 1918 r.)
2. Propozycje reformy przepisów rządowego projektu ordynacji wyborczych do dwuizbowego Sejmu – dyskusja w Komisji Sejmowej (lipiec–wrzesień 1918 r.)
Zakończenie
Wykaz ważniejszych skrótów
Tabele
1. Tabela 1. Ludność Królestwa Polskiego według rosyjskiego spisu jednodniowego z 1897 r. – podział ze względu na wiek, narodowość, płeć i umiejętność czytania
2. Tabela 2. Wykaz okręgów wyborczych według art. 12 projektu ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej przyjętego przez KS-K w dniu 6 marca 1918 r. (dodatek A)
3. Tabela 3. Koło wyborcze właścicieli większej własności ziemskiej utworzone na podstawie art. 190 projektu ordynacji wyborczej do Senatu przyjętego przez KS-K w dniu 6 marca 1918 r. – wykaz okręgów wyborczych
4. Tabela 4. Koło wyborcze organów samorządu miejskiego utworzone na podstawie art. 190 projektu ordynacji wyborczej do Senatu przyjętego przez KS-K w dniu 6 marca 1918 r. – wykaz okręgów wyborczych
5. Tabela 5. Koło wyborcze organów samorządu wiejskiego utworzone na podstawie art. 190 projektu ordynacji wyborczej do Senatu przyjętego przez KS-K w dniu 6 marca 1918 r. – wykaz okręgów wyborczych
6. Tabela 6. Członkowie Rady Stanu wybrani przez rady miejskie i sejmiki powiatowe
7. Tabela 7. Członkowie Rady Stanu mianowani przez Radę Regencyjną
8. Tabela 8. Członkowie Rady Stanu zasiadający w niej ex officio z wykazem zajmowanych przez nich stanowisk publicznych
Bibliografia
Indeks nazwisk