Księgarnia

Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne

ISBN: 978-83-7666-196-4
Rok wydania: 2012
Autor: Leszek Bosek

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 58,00  (z VAT)

W książce została kompleksowo omówiona konstrukcja prawna ochrony godności ludzkiej w prawie konstytucyjnym i unijnym oraz jej wpływ na polskie prawo cywilne. Rozprawa opiera się na bogatym materiale źródłowym – przede wszystkim orzecznictwie konstytucyjnym i sądowym oraz literaturze polskiej i obcej. Autor, mając na względzie analizę formalno-dogmatyczną regulacji prawa polskiego i unijnego, przywiązuje dużą wagę do badań porównawczych. Książka jest adresowana do teoretyków prawa, ale także do sędziów i pełnomocników procesowych.

Wydanie pierwsze
Format B5
Liczba stron 472
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wykaz skróconych nazw aktów prawnych
Wstęp
1. Uzasadnienie podjęcia tematu, metoda i założenia opracowania
2. Struktura opracowania i podstawowe hipotezy badawcze
3. Wyłączenia z zakresu opracowania
Część I. Aspekty kulturowe i filozoficzne gwarancji godności ludzkiej
• Rozdział I. Pojęcie godności ludzkiej w kulturze i filozofii
Część II. Aspekty konstytucyjne i europejskie gwarancji godności ludzkiej
• Rozdział II. Konstytucyjna gwarancja godności ludzkiej
• Rozdział III. Gwarancja godności ludzkiej Unii Europejskiej
Część III. Aspekty cywilnoprawne gwarancji godności ludzkiej – wpływ gwarancji godności ludzkiej na polskie prawo cywilne
• Rozdział IV. Gwarancja godności ludzkiej a zdolność prawna człowieka
• Rozdział V. Gwarancja godności ludzkiej a zdolność do czynności prawnych człowieka
• Rozdział VI. Gwarancja godności ludzkiej a konstrukcja ochrony dóbr osobistych człowieka
• Rozdział VII. Gwarancja godności ludzkiej a status i ochrona ciała ludzkiego
• Rozdział VIII. Ochrona godności ludzkiej a pozostałe środki tej ochrony
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz orzeczeń