Księgarnia

Imperium manipulacji

ISBN: 978-83-7666-661-7
Rok wydania: 2020
Autor: Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 85,00  (z VAT)

Imperium manipulacji to praca interdyscyplinarna – z pogranicza historii, socjologii i prawa – o socjotechnice w Imperium Rosyjskim. Autor wykazuje, jaki wpływ miały zabiegi socjotechniczne stosowane przez kolejnych carów Rosji (czasem sterowanych przez różnej uczciwości doradców) na stanowienie prawa, a w konsekwencji na społeczeństwo, na losy – nierzadko tragiczne – samodzierżawnych władców, wreszcie – na historię państwa.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 306
Oprawa Twarda

Od redaktora naukowego
Wstęp
1. Temat pracy
2. Cel i metoda
3. Hipotezy badawcze – socjotechnika i prawo jako narzędzia zarządzania – impulsy „od” i „do” normy prawnej
4. Pojęcie socjotechniki, jej definicja i zakres
5. Socjotechnika jako metoda sterowania społeczeństwem
6. Analiza literatury, źródła i konstrukcja pracy
Rozdział I. Wpływ osobowości władców na sposób sprawowania władzy
1. Wprowadzenie
2. Poczet rosyjskich carów – wpływ jednostek oraz grup interesu na sprawowanie władzy
3. Wnioski
Rozdział II. Socjotechnika w procesie stanowienia prawa jako sposób na przeciwdziałanie zmianom ustrojowym
1. Wprowadzenie
2. Sądownictwo
3. Kompromis ustrojowy w ramach systemu sprawowania władzy
4. Wnioski
Rozdział III. Przebudowa struktury społecznej Rosji
1. Wprowadzenie
2. Nowy system awansu społecznego – koniec epoki bojarów. Prawne aspekty rozwoju stanu szlacheckiego
3. Ustawowe uregulowanie kwestii chłopskiej
4. Wnioski
Rozdział IV. Zarządzanie państwem jako metoda transformacji społeczeństwa rosyjskiego
1. Wprowadzenie
2. Początek zmian
3. Zmiany w systemie zarządzania
4. Obszczestwa
5. „Ziemstwa” jako kontrolowany przejaw aktywności samorządów
6. Prawne aspekty dotyczące kwestii chłopskiej od Aleksandra I do Mikołaja II
7. Wnioski
Rozdział V. Policyjne metody sterowania społeczeństwem
1. Wprowadzenie
2. Terror jako metoda socjotechniki
3. III Oddział Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości – wzrost znaczenia policyjnych metod sterowania społeczeństwem
4. Nacjonalizm jako antidotum na nihilizm
5. Organizacje podwójnego i potrójnego sterowania
6. „Socjalizm policyjny”
7. Cenzura jako narzędzie dezinformacji społeczeństwa
8. Wnioski
Rozdział VI. Cerkiew prawosławna jako narzędzie socjotechniki
1. Wprowadzenie
2. Samowładztwo a Cerkiew – system powiązań
3. Wnioski
Rozdział VII. Socjotechnika w systemie rosyjskiej oświaty
1. Wprowadzenie
2. Reglamentacja nauki
3. Wnioski
Rozdział VIII. Armia i geopolityka
1. Wprowadzenie
2. Piotr I – początki wielkiego mocarstwa
3. Sterowanie międzynarodowe. Geopolityka
4. Wnioski
Wnioski końcowe
Bibliografia