Księgarnia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania

ISBN: 978-83-7666-665-5
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Anna Łabno

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 85,00  (z VAT)

Jakie jest znaczenie tożsamości narodowej i konstytucyjnej w dzisiejszej Europie i w naszym kraju? W jakim kierunku powinny zmierzać zmiany?
Tematyka podjęta przez autorów opracowania – niezmiernie ważna w kontekście reform ustrojowych, które są realizowane obecnie w Polsce – jest nader aktualna i wpisuje się w najnowsze trendy analizy dzisiejszego i przyszłego stanu konstytucji nie tylko w naszym kraju, lecz także w wybranych porządkach prawnych państw europejskich. Badania te są szczególnie istotne z punktu widzenia doniosłej i wręcz kluczowej roli konstytucji wśród źródeł prawa we współczesnych demokracjach.
Ponad 20 lat od uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji RP skłania do refleksji i pogłębionych badań nad stanem polskiego konstytucjonalizmu.
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 344
Oprawa Twarda

Wykaz ważniejszych skrótów

Wstęp (Anna Łabno)

Część I – Aksjologia współczesnego konstytucjonalizmu

Balázs Schanda, Identity of the Nation – Identity of the Constitution. Freedom of Religion and Christian Heritage

Eduard Bárány, Pluralism and Legitimisation of the Legal System

Bogdan Szlachta, Prawo naturalne uwzględniane w Konstytucji RP z 1997 r.? Wątpliwości historyka myśli politycznej

Anna Łabno, Wolność i solidarność – antynomia czy dopełnienie w aksjologii współczesnego konstytucjonalizmu?

Anna Chorążewska, Zasada pomocniczości jako konstytucyjna dyrektywa w określaniu zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Część II – Państwo współczesne. Dialog jako podstawa stosunków władczych

Jolanta Jabłońska-Bonca, Dialog – zaufanie – efektywne państwo

László Komáromi, Institutions of Direct Democracy as Parts of the “Acquis Constitutionnel”? Hungarian Experiences

Część III – Jednostka wobec władzy sądowniczej

Bogusław Banaszak, Sąd konstytucyjny jako sąd ochrony praw człowieka. Rzeczywistość czy postulat?

Mariusz Śladkowski, Kontrola suwerena nad wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości

Beata Stępień-Załucka, Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego. Wybrane problemy

Michał Bożek, Dwie koncepcje strażnika konstytucji – Hans Kelsen i Carl Schmitt

Część IV – Współczesne doświadczenia konstytucyjne

Artur Biłgorajski, Regulacja źródeł prawa w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny z perspektywy 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej

Jadwiga Glumińska-Pawlic, Konstytucyjna zasada adekwatności środków do zadań jednostek samorządu terytorialnego – teoria a praktyka

Mariusz Jagielski, Digital Revolution and Human Rights: Challenges for the Consumer and Constitutional Protection

Marek Zdebel, Ulgi w płatności podatków a konstytucyjne zasady: powszechności, równości i sprawiedliwości podatkowej

Noty o autorach