Księgarnia

Konserwatyzm romantyczny. Myśl polityczna Benjamina Disraelego

ISBN: 978-83-7666-654-9
Rok wydania: 2020
Autor: Tomasz Madras

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

Autor w tej publikacji niezwykle wnikliwie przedstawia sylwetkę oraz motywy i sposób działania wybitnego polityka brytyjskiego XIX wieku, który otworzył Partię Konserwatywną na klasę robotniczą, odnowił ideologię imperialną, wreszcie pobudził dumę kilku pokoleń Brytyjczyków ze swego państwa, bez względu na pochodzenie społeczne. Oparcie się na licznych źródłach oraz bogatej literaturze nie przeszkodziło autorowi w zastosowaniu lekkiego i niemal potoczystego stylu w publikacji naukowej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 236
Oprawa Miękka

Wprowadzenie
1. Benjamin Disraeli, hrabia Beaconsfield – osobowość i kariera
1.1. Dandys na drodze do sławy
1.2. Romantyczność: Disraeli jako literat
1.3. Znaczenie żydowskich korzeni Disraelego
1.4. Disraeli – przywódca polityczny
2. Disraeli w tradycji konserwatyzmu brytyjskiego
2.1. Wieloznaczność pojęcia konserwatyzmu
2.2. Korzenie konserwatyzmu brytyjskiego
2.3. Res publica w czasach zarazy: protest Edmunda Burke’a i romantyków przeciw
Rewolucji
2.4. Disraeli wobec ideowych poprzedników
3. Legitymacja ładu politycznego
3.1. Założenia antropologiczne
3.2. Utylitaryści, oligarchowie, wigowie – torysowska projekcja wroga
3.3. Historia Anglików według Disraelego
3.4. Konserwatywna legitymizacja ładu politycznego
4. Instytucje narodowe angielskiej konstytucji
4.1. Organicyzm w myśli politycznej Disraelego
4.2. Parlament jako reprezentacja stanów królestwa
4.3. Monarchia
4.4. Kościół narodowy
5. Romantyczność konserwatyzmu
5.1. Disraeli w angielskiej tradycji romantycznej
5.2. Heroizm romantyczny w polityce konserwatywnej
5.3. Mitologia narodu
5.4. Imperium jako mit integrujący
5.5. Podstępy postępu: praktyczny konserwatysta wobec trybów historii 08
5.6. Co zostało z Disraelego? Ideowe dziedzictwo hrabiego Beaconsfield 14
Zakończenie
Bibliografia