Księgarnia

Legislacja w Polsce w latach 1918-2018. Sto lat doświadczeń tworzenia prawa

ISBN: 978-83-7666-651-8
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

Publikacja ma na celu przybliżenie dorobku legislacyjnego instytucji publicznych i podmiotów (organów) uczestniczących w tworzeniu prawa w II RP oraz w czasach współczesnych. Opracowania mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą kwestii prawnych oraz historyczno-porównawczych związanych z tworzeniem prawa w Polsce. Książka adresowana jest do naukowców, legislatorów, pracowników organów władzy publicznej uczestniczących w procesie tworzenia prawa, a także przedstawicieli zawodów prawniczych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 256
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Marcin Mazuryk Ewolucja władzy ustawodawczej w Polsce w latach 1918–2018 ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów legislacyjnych

Bogumiła Kapusta Czynniki wpływające na kształt i jakość polskiego prawa w latach 1919–2017. Koncepcje naprawy status quo procesu tworzenia prawa na przestrzeni ostatniego stulecia

Sylwia Naszydłowska Tworzenie prawa w II i III RP – zagadnienia wybrane

Marek Jarentowski Poprawki Senatu do ustaw w okresie II i III Rzeczypospolitej: ewolucja procedury i techniki legislacyjnej

Kamil Joński Legislacja a funkcjonowanie sądownictwa

Artur Grajewski, Paweł Dzienis Powstawanie prawa komorniczego w drugiej dekadzie XXI wieku

Szymon Chrobak Zagadnienie obowiązywania ustawy z dnia 3 czerwca 1919 roku o komisji kodyfikacyjnej po 8 maja 1945 roku

Ewelina Wojtera-Stasiorowska, Sławomir Stasiorowski Geneza i rozwój kurateli sądowej w Polsce na przełomie wieków

Wojciech Drobny Zarys kontekstu administracyjno-prawnego wspólnot gruntowych na tle nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 2016 roku

Bartłomiej Dorywalski Kompetencje legislacyjne wojewody od odzyskania niepodległości do współczesności

Sylwester Szczepaniak Przywrócenie samorządu terytorialnego w III RP jako wyzwanie dla sposobu tworzenia ustaw regulujących i wprowadzających polityki publiczne – zagadnienia wybrane

Marta Szustkiewicz Urzędowe akty wykładni prawa i ich miejsce w systemie źródeł prawa administracyjnego na przykładzie wyjaśnień i interpretacji Prezesa UOKiK

Mateusz Kaczocha Modyfikacje właściwości instancyjnej wobec organów jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawno-legislacyjne

Mateusz Kaczocha Rola i kompetencje Prezydenta RP w procesie ustawodawczym

Bibliografia