Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought nr 1(2)/2020

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze: Tomasz Grzegorz Grosse rozważa najważniejsze projekty polskiej myśli geopolitycznej dotyczące współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich stu latach i stwierdza zadziwiające trwanie tych koncepcji mimo zmieniających się losów Starego Kontynentu. Ewa Maj omawia trudności metodologiczne związane z badaniem myśli politycznej środowiska Narodowej Demokracji. Lech Kurowski i Piotr Szymaniec próbują objaśnić pojęcie społecznej gospodarki rynkowej i zastanawiają się, czy można mówić o jednym jej modelu. Natomiast Tomasz Żyro publikuje w numerze dwa teksty. Pierwszy to recenzja monumentalnej syntezy A History of Modern Political Thought in East Europe. Drugi zaś prezentuje pierwociny polskiej geopolityki w postaci debaty dwóch geografów: Wacława Nałkowskiego i Eugeniusza Romera wraz fragmentami tekstów obu interlokutorów na temat implikacji politycznych i kulturowych, które wynikają z fizjograficznych uwarunkowań ziem polskich. W dziale Dokumenty i źródła Andrzej Dziadzio i Mateusz Mataniak publikują Raport Generalnego Delegata Rządu dla Galicji z 1919 r. Pismo to stanowi jedno z świadectw z okresu początków odrodzonego państwa polskiego ukazujących trudności, z jakimi musiały się mierzyć władze II Rzeczypospolitej, gdy podejmowały wysiłek integracji ziem pozostających do niedawna pod obcą kuratelą w jeden organizm państwowy. Dział Varia zawiera: polemikę Macieja Zakrzewskiego z poglądami Marka Cichockiego wyrażonymi w książce pt. Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii, opis serii wydawniczych oficyny Teologia Polityczna pióra Tomasza Herbicha oraz sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, które przygotował Jarosław Kostrubiec.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 188
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY

Tomasz Grzegorz Grosse
Polska myśl polityczna dotycząca współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Ewa Maj
O badaniu myśli politycznej Narodowej Demokracji do roku 1939.
Wybrane zagadnienia

Lech Kurowski, Piotr Szymaniec
Czy istnieje jeden model społecznej gospodarki rynkowej?

DEBATY

Tomasz Żyro
„Rzut oka na umiejętność geografii”.
Debata Wacława Nałkowskiego z Eugeniuszem Romerem

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Andrzej Dziadzio (wprowadzenie)
Mateusz Mataniak (edycja krytyczna)
Raport Generalnego Delegata Rządu dla Galicji dla ministra spraw wewnętrznych

RECENZJE

Tomasz Żyro (rec.)
A History of Modern Political Thought in East Central Europe, M. Janowski, M. Kopeček, M. Baár et al. red., t. 1: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, t. 2: Negotiating Modernity in the “Short Twentieth Century” and Beyond, cz. 1: 1918‒1968, cz. 2: 1968‒2018, Oxford University Press, Oxford 2016‒2018

VARIA

Maciej Zakrzewski
Kłopoty z formą. Na marginesie książki Marka A. Cichockiego Północ i Południe.
Teksty o polskiej kulturze i historii

Tomasz Herbich
W stronę klasycznej filozofii politycznej.
Prezentacja serii wydawniczych Teologii Politycznej

Jarosław Kostrubiec

Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Wartość prawa. Od absolutyzmu prawnego do nihilizmu prawnego