Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 1(12)/2022

ISSN: 2658-2295

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 1(12)/2022:

Włodzimierz Mich ukazuje dwa aspekty poglądów polskich konserwatystów międzywojennych nt. wzrastającej omnipotencji państwa po zamachu majowym. Pierwszy, cywilizacyjny, dotyczy podporządkowania jednostek prawom napędzanej przez państwo produkcji, przez co tracą one z pola widzenia wymiar eschatologiczny egzystencji. Drugi to aspekt polityczny, wiążący się z coraz silniejszą biurokracją pozbawiającą jednostki inicjatywy i odpowiedzialności. Maciej Marszał odsłania analizy genezy oraz podstaw prawnych faszyzmu i nazizmu wileńskiego konstytucjonalisty A. Mycielskiego. Mikołaj Kwiatkowski próbuje uporządkować poglądy S.K. Frycza, który mimo młodego wieku (zginął w KL Auschwitz w wieku 32 lat) w sposób dojrzały potrafił określić misję Polski w dziejach. Jego wizja stosunków polsko-ukraińskich dziś nabiera wyjątkowego znaczenia. W dziale Debaty Bogdan Szlachta wydobywa z niepamięci polemiki dotyczące oceny bolszewizmu, które na przełomie lat 40. i 50. XX w. na łamach prasy emigracyjnej wiedli ze sobą niemal zapomniany działacz polityczny Z. Stahl i filozof o. I.M. Bocheński. Ujawniają one, iż komunizm wbrew postanowieniom Wielkiej Trójki nie ograniczył swych wpływów tylko do Związku Sowieckiego i krajów satelickich, lecz w warstwie mentalnej zasiał ziarno w tzw. wolnym świecie. Dział Dokumenty i źródła zawiera wnioski z przeprowadzonych w 2017 r. badań ilościowych i jakościowych nad stosunkiem do totalitaryzmu młodzieży z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tekst poprzedza wprowadzenie przewodniczącego zespołu badawczego Piotra Mazurkiewicza. W dziale Recenzje znajdują się dwa teksty: Krzysztof Kawęcki prezentuje wybór publicystyki R. Dmowskiego dotyczącej totalitaryzmów, a Jacek Bartyzel omawia rozprawę R. Olszowskiego nt. poglądów E. Burke’a. W dziale Varia Andrzej Drogoń apeluje o dopasowanie stanu prawnego do powszechnego poczucia sprawiedliwości, zwłaszcza praktyki sądowej, w zakresie odszkodowań dla byłych opozycjonistów z czasów PRL, a Tomasz Żyro zachęca do udziału w konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Baszkiewicza.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 192
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Słowo wstępne

ARTYKUŁY

Włodzimierz Mich
Problem totalizmu w publicystyce polskich konserwatystów (1918‒1939)

Maciej Marszał
Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w myśli polityczno-prawnej
Andrzeja Mycielskiego do 1939 r.

Mikołaj Kwiatkowski
Światopogląd Karola Stefana Frycza (1910‒1942)

DEBATY

Bogdan Szlachta
Ocenić Lenina i „demokratyzację moralną”.
Dwie polemiki Zdzisława Stahla z o. Innocentym Marią Bocheńskim OP

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Piotr Mazurkiewicz (wprowadzenie)
Totalitaryzm w epoce postmodernizmu.
Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu
(fragment)

RECENZJE

Krzysztof Kawęcki (rec.)
Roman Dmowski, Wobec rodzących się totalitaryzmów

Jacek Bartyzel (rec.)
Rafał Olszowski, Edmund Burke. Trwałość i zmiana,

VARIA

Andrzej Drogoń
Ludzie Solidarności przed sądami (historii?).
O potrzebie rehabilitacji opozycji niepodległościowej z czasów PRL w III Rzeczypospolitej

Tomasz Żyro
Nagroda im. J. Baszkiewicza. Pro memoria