Księgarnia

Niepodległość. Suwerenność. Podmiotowość. Polskie projekty polityczne 1918-2018

ISBN: 978-83-7666-623-5
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Waldemar Paruch

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Monografia w sposób obszerny omawia projekty polityczne powstałe w ciągu 100 lat nowoczesnej polskiej państwowości (1918–2018). Celem publikacji jest prezentacja, połączona z analizą, wybranych pomysłów ustrojowych, jakie powstały w minionym stuleciu.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 412
Oprawa Twarda

Waldemar Paruch
Wprowadzenie
Marek Dobrowolski
Suwerenność narodu – ewolucja pojęcia w polskim prawie konstytucyjnym
Rafał Glajcar
Instytucja prezydenta w Polsce – w poszukiwaniu optymalnego modelu
ustrojowego
Małgorzata Myśliwiec
Decentralizacja państwa polskiego – 100 lat doświadczeń
Grzegorz Pastuszko
Władza wykonawcza: projekty w doktrynie, literze i praktyce prawa
konstytucyjnego
Krzysztof Prokop
Instytucja stanu nadzwyczajnego w polskim prawie konstytucyjnym
Paweł Sobczyk
Modele relacji państwo–Kościół w konstytucjach Rzeczypospolitej XX wieku
Waldemar Wojtasik
Mechanizmy generowania reprezentacji politycznej w Polsce
w latach 1918–2018
Jacek Zaleśny
Koncepcje odpowiedzialności konstytucyjnej w polskim konstytucjonalizmie
Streszczenia (summaries)
Notki o autorach
Indeks osób