Księgarnia

Publicznoprawne aspekty systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych Ameryki

ISBN: 978-83-7666-173-5
Rok wydania: 2012
Autor: Krzysztof F. Bolt

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Podstawowym zadaniem badawczym książki jest całościowe ujęcie problematyki amerykańskiego prawa ochrony zdrowia. Na tle federalnego ustroju państwa i systemu prawa common law powstał wielowarstwowy obraz organizacji i funkcjonowania amerykańskiego systemu ochrony zdrowia. Żadne inne państwo nie ma podobnego do Stanów Zjednoczonych sposobu prywatnego i publicznego finansowania i świadczenia usług zdrowotnych. Wydatkowe obowiązki państwa nie podlegają limitacji budżetowej. Istnieje zarówno publiczna służba zdrowia, jak i znacznie większy niepubliczny sektor opieki zdrowotnej, który preferują świadczeniobiorcy. Ustrój prawny amerykańskiego systemu ochrony zdrowia charakteryzuje się tym, że udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej jest zasadniczo działalnością gospodarczą. Autor analizuje również dwie podstawowe wady amerykańskiego systemu ochrony zdrowia: kwestię nieubezpieczonych i niezrównoważony wzrost kosztów, oraz podjęte w 2010 r. próby reformy systemu.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 312
Oprawa miękka