Księgarnia

Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 978-83-7666-012-7
Rok wydania: 2010
Autor: Aleksandra Bagieńska-Masiota

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 26,00  (z VAT)

Prezentowana monografia jest na rynku wydawniczym pierwszą próbą opisania instytucji komisji śledczych z punktu widzenia praktyki ich postępowania. Analizie poddano komisje śledcze powołane na mocy ustawy z 1999r., czyli komisję do badania zarzutów korupcji w czasie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. Komisję Rywina), komisję ds. Orlenu i komisję ds. prywatyzacji PZU, działające w Sejmie IV kadencji (2003-2005). W książce czytelnik znajdzie także przydatną analizę funkcjonowania komisji w ujęciu prawnym oraz porównanie ich działania z podobnymi instytucjami w innych demokracjach europejskich.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 272
Oprawa miękka

Wstęp
1. Pojęcie komisji śledczej
2. Funkcja kontrolna komisji śledczych
3. Pojęcie systemu politycznego
Rozdział I. Komisje śledcze w Polsce w latach 1918–1989
1. Komisje śledcze w Polsce międzywojennej
a) Komisje śledcze do przewrotu majowego (1926)
b) Komisje śledcze za rządów sanacji
2. Okres po II wojnie światowej
a) Komisje śledcze pod rządami małej konstytucji z 1947 i konstytucji z 1952 r.
b) Komisje śledcze Sejmu kontraktowego (1989–1991) i Sejmu I kadencji (1991–1993)
c) Komisje śledcze pod rządami ustawy konstytucyjnej z 1992 r.
d) Historia magistra vitae
Rozdział II. Komisje śledczo-dochodzeniowe w innych systemach demokratycznych
1. Francja
2. Niemcy
Rozdział III. Struktura i funkcjonowanie komisji śledczej w ujęciu prawnym
1. Podstawy prawne
2. Struktura komisji śledczej
3. Funkcjonowanie komisji śledczych
a) Charakter prawny
b) Tryb prac
c) Uprawnienia
d) Cele
4. Zasady funkcjonowania komisji śledczej
Rozdział IV. Działalność komisji śledczych w praktyce życia politycznego
1. Komisja śledcza badająca sprawę Rywina
a) Geneza powołania komisji
b) Początek prac
c) Dualizm postępowań
d) Czynności komisji
e) Skutki polityczne
f) Konsekwencje prawne
g) Epilog
2. Komisja śledcza badająca sprawę Orlenu
a) Geneza powołania komisji
b) Początek prac
c) Czynności komisji oraz związany z tym dualizm postępowania
d) Eksperci
e) Jawność prac
f) Polityczne skutki prac komisji
3. Komisja śledcza badająca sprawę prywatyzacji PZU
a) Geneza powołania komisji
b) Początek prac
c) Polityczne implikacje prac komisji
d) Epilog
Rozdział V. Obraz sejmowych komisji śledczych w prasie
1. Komisja śledcza badająca sprawę Rywina
a) Konflikt o wpływy czy o idee?
b) Polityczny spektakl czy walka o prawdę?
c) Czy prawdę się głosuje – czyli o zakończeniu prac komisji
2. Komisja śledcza badająca sprawę Orlenu
a) Komisja obnaża patologie czy psuje państwo?
b) Prasa o celach i świadkach
Świadkowie
Teczki z Instytutu Pamięci Narodowej
Włodzimierz Cimoszewicz
Aleksander Kwaśniewski
Jolanta Kwaśniewska
Jan Kulczyk
3. Komisja śledcza badająca sprawę prywatyzacji PZU
a) Skandal prywatyzacyjny
b) Czy podpisywać ugodę?
c) Komisja a politycy
Zakończenie
Wykaz źródeł i literatury
Wykaz skrótów