Księgarnia

Sejmowe komisje do spraw samorządu terytorialnego w latach 1989–2015

ISBN: 978-83-7666-745-4
Rok wydania: 2022
Autor: Krzysztof Makowski, Robert Gawłowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 65,00  (z VAT)

Publikacja przedstawia i poddaje analizie prace komisji do spraw samorządu terytorialnego działających w Sejmie w latach 1989–2015. W pracy wykorzystano m.in. biuletyny Sejmu, sprawozdania z posiedzeń komisji, a także opinie i dezyderaty, co pozwoliło na uchwycenie zmieniającego się na przestrzeni lat zakresu jej aktywności oraz poznanie ewolucji administracji publicznej i samorządu terytorialnego w Polsce.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 452
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Miejsce Komisji Samorządu Terytorialnego w strukturze Sejmu
Rozdział II. Udział Komisji Samorządu Terytorialnego w procesie prawodawczym w latach 1989–1997
II.1. Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmu PRL X kadencji
II.1.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję do uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym
II.1.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
II.2. Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmu RP I kadencji
II.2.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
II.2.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
II.3. Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmu RP II kadencji
II.3.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
II.3.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
Rozdział III. Udział Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w procesie prawodawczym w latach 1997–2015
III.1. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji
III.1.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
III.1.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)

III.2. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP IV kadencji
III.2.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
III.2.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
III.3. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP V kadencji
III.3.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
III.3.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
III.4. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP VI kadencji
III.4.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
III.4.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
III.5. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP VII kadencji
III.5.1. Projekty ustaw rozpatrywane przez Komisję
III.5.2. Działania pozalegislacyjne (konferencje, spotkania z ekspertami, posiedzenia wyjazdowe, dezyderaty itd.)
Zakończenie
Załączniki
Załącznik 1. Składy komisji od X do VII kadencji Sejmu
Załącznik 2. Wykaz dezyderatów zgłaszanych przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w kadencjach III–VII
Bibliografia