Księgarnia

Transfer wiedzy naukowej do polityk szczegółowych: perspektywa deliberatywna

ISBN: 978-83-7666-693-8
Rok wydania: 2022
Autor: Magdalena Godowska

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Publikacja stanowi próbę uzupełnienia w polskiej literaturze wyraźnej luki badawczej i wydawniczej dotyczącej transferu wiedzy z zakresu nauk politycznych do praktyki politycznej oraz przydatności tej wiedzy w życiu społecznym. Zamiarem autorki jest przeanalizowanie transferu wiedzy naukowej do polityk szczegółowych, nakreślenie pożądanego kształtu tego procesu, jego zasadności, a także wskazanie możliwości i uwarunkowań, które mogą wpłynąć nań stymulująco. Walor użyteczności wiedzy politologicznej postrzegany jest jako szansa dla nauk politycznych, które mogą stać się narzędziem merytorycznego wsparcia decydentów, a także edukacji politycznej obywateli.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 388
Oprawa Twarda

Wstęp
Rozdział I. Paradygmat badań
1. Podstawy teoretyczne prowadzonych badań
2. Spór o cel wiedzy naukowej w paradygmatach naukowych
3. Model praktycznie zorientowanych nauk politycznych – ujęcie historyczne
4. Modele transferu wiedzy naukowej
5. Podsumowanie

Rozdział II. Racjonalność poznania i działania
1. Typy racjonalności
2. Nauki „o” i „dla” polityki publicznej
3. Trzy twarze analizy polityki
4. Debata nad użytecznością nauk społecznych (politycznych) w XXI wieku
5. Podsumowanie

Rozdział III. Systemowe ujęcie transferu wiedzy naukowej w procesach formułowania polityk szczegółowych
1. Transfer wiedzy naukowej w ujęciu analizy systemowej
2. Wejścia, wyjścia oraz mechanizmy systemu transferu wiedzy naukowej
3. Twórcy wiedzy naukowej
4. Odbiorcy wiedzy z zakresu nauk politycznych
5. Podsumowanie

Rozdział IV. Model normatywny systemu transferu
1. Pojęcie „skuteczny transfer wiedzy” – próba definicji
2. Czynniki determinujące transfer wiedzy naukowej w ujęciach modelowych
3. Uwarunkowania wewnątrzsystemowe transferu wiedzy naukowej
4. Podsumowanie

Rozdział V. Transfer wiedzy naukowej z zakresu nauk politycznych – szanse i ograniczenia
1. Bariery transferu wiedzy naukowej
2. Ograniczenia wynikające ze statusu nauki w ogóle
3. Ograniczenia wynikające ze statusu nauk politycznych
4. Deliberatywna analiza polityki jako szansa dla transferu wiedzy naukowej
5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia