Księgarnia

Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna

ISBN: 978-83-7666-710-2
Rok wydania: 2022
Autor: Barbara Brodzińska-Mirowska, Michał Jacuński

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Problematyka poruszona w publikacji jest próbą połączenia ustaleń teoretycznych z analizą stanu faktycznego występującego w polskich partiach politycznych. Książka jest z jednej strony opracowaniem teoriopoznawczym, osadzonym w przeglądzie literatury krajowej i zagranicznej, z drugiej zaś – przedstawia realia funkcjonowania partii w Polsce. Wartość dodaną stanowi wykorzystanie materiału empirycznego pochodzącego z badań przeprowadzonych wśród parlamentarzystów, członków partii oraz partyjnej administracji. Monografia kierowana jest do osób zainteresowanych omawianą tematyką zarówno w kręgach akademickich, jak i naukowych oraz uczestniczących w życiu publicznym. Ustalenia badawcze mogą być wykorzystane w dydaktyce politologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, a aspekty dotyczące budowy zaufania zaciekawić polityków różnych szczebli, a także kandydatów w wyborach.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 280
Oprawa Twarda

Wstęp
Rozdział I. Kryzys zaufania społecznego z perspektywy
komunikacyjnej
1. Zaufanie do partii politycznych w Polsce i Unii Europejskiej
2. Uwarunkowania medialne
3. Uwarunkowania związane z technologiami cyfrowymi
4. Uwarunkowania pragmatyczne
Rozdział II. Partie polityczne jako podmioty komunikowania
1. Partie polityczne we współczesnym systemie komunikowania politycznego
2. Środowisko komunikacyjne partii politycznych
3. Potencjał partii w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Oczekiwania wyborców względem partii politycznych w Polsce
Rozdział III. Ewaluacja perspektyw komunikacyjnych
partii politycznych
1. Perspektywa transakcyjna vs. perspektywa relacyjna w komunikowaniu
politycznym
2. Perspektywa relacyjna w komunikacji politycznej w kontekście kryzysu zaufania
3. Konsultanci komunikacyjni w procesie komunikacji a kwestia zaufania
Rozdział IV. Reputacja polityczna polskich partii
a budowanie zaufania relacyjnego w komunikacji politycznej
1. Zaufanie relacyjne w procesie komunikacji politycznej
2. Reputacja polityczna: główne założenia i wyzwania
3. Reputacja polityczna polskich partii politycznych – perspektywa członków partii
4. Reputacja polityczna polskich partii politycznych – perspektywa wyborców
Rozdział V. Aktywność komunikacyjna polskich partii
zorientowana na kształtowanie relacji
1. Uwarunkowania działań komunikacyjnych służących budowaniu relacji z członkami i wyborcami
2. Bariery w procesie budowania zaufania z perspektywy komunikacyjnej
Rozdział VI. Wpływ wyzwań komunikacyjnych
na aktorów politycznych
1. Wyzwania w środowisku komunikacyjnym
2. Wyzwania związane z dyskursem politycznym
Zakończenie. O budowaniu zaufania i dylematach komunikacyjnych.
Co mogą zrobić partie polityczne?
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks
Bibliografia