Księgarnia

Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej

ISBN: 978-83-7666-009-7
Rok wydania: 2010
Autor: Agnieszka Rabiega

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 26,00  (z VAT)

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia analizująca problematykę ochrony życia i zdrowia ludzkiego od strony administracyjnoprawnej. Autorka wyodrębnia poszczególne kategorie podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej i charakteryzuje podejmowane przez nie działania mające wpływ na ochronę życia i zdrowia człowieka.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 344
Oprawa miękka

Wstęp
ROZDZIAŁ PIERWSZY. Zagadnienia wprowadzające
1. Geneza, pojęcie i źródła ochrony życia i zdrowia ludzkiego
2. Zakres ochrony życia i zdrowia ludzkiego
3. Miejsce opieki zdrowotnej w ochronie życia i zdrowia ludzkiego
ROZDZIAŁ DRUGI. Podmioty administrujące w sferze opieki zdrowotnej i ich działania
1. Określenie, cechy i klasyfikacja podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej
2. Pojęcie, charakterystyka i systematyka działań podmiotów w sferze opieki zdrowotnej i formy ich realizacji
ROZDZIAŁ TRZECI. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach organów administracji publicznej
1. Uwagi wstępne
2. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach organów administracji rządowej
3. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach organów administracji samorządowej
ROZDZIAŁ CZWARTY. Zakłady opieki zdrowotnej jako wiodące podmioty administrujące w ochronie życia i zdrowia ludzkiego w sferze opieki zdrowotnej
1. Uwagi wstępne
2. Definicja, cechy i rodzaje zakładów opieki zdrowotnej
3. Organizacja i ogólna charakterystyka funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
4. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w zróżnicowanych działaniach zakładów opieki zdrowotnej
ROZDZIAŁ PIĄTY. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach innych podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej
1. Uwagi wstępne
2. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów wykonujących zawody medyczne
3. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach pozostałych podmiotów administrujących
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach samorządów zawodów medycznych
3.3. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach organizacji pozarządowych
3.4. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia
Uwagi końcowe w świetle aktualnych poszukiwań optymalnego systemu opieki zdrowotnej
Wykaz skrótów
Bibliografia
1. Książki i artykuły
2. Wykaz aktów normatywnych
3. Wykaz orzecznictwa
4. Wykaz pozostałych materiałów źródłowych