Księgarnia

Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie

ISBN: 978-83-7666-486-6
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Ewa Wójcicka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

Monografia koncentruję się ukazaniu przekroju rozwiązań państw europejskich w zakresie sądowej kontroli administracji publicznej. Zaprezentowane modele sądowej kontroli administracji zostały wyselekcjonowane ze względu wartość poznawczą zawartych w nich instytucji, a także szczególną doniosłość z punktu widzenia oddziaływania na systemy prawne państw europejskich. Przedstawiono przy tym państwa o różnych tradycjach prawnych i rozwiązaniach ustrojowych. Omówiono również standardy Rady Europy zawarte w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w zaleceniach Komitetu Ministrów, które wywarły szczególny wpływ na organizację i funkcjonowanie sądowej kontroli administracji w Europie. Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 316
Oprawa miękka