Księgarnia

Kodeks wyborczy. Wstępna ocena

ISBN: 978-83-7666-121-6
Rok wydania: 2011
Redakcja naukowa: Krzysztof Skotnicki

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Książka jest próbą wstępnej oceny kodeksu wyborczego. Autorzy poszczególnych opracowań to prawnicy zajmujący się prawem konstytucyjnym lub politologią, którzy w prowadzonych przez siebie badaniach już od dawna skupiają się na zagadnieniach prawa wyborczego. Większość zamieszczonych opracowań poświęcono wszystkim wyborom: parlamentarnym, prezydenckim, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowym, są jednak i takie, które odnoszą się tylko do niektórych z nich. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania, takie jak: kwoty płci na listach kandydatów, pewne elementy kampanii wyborczej czy głosowanie korespondencyjne.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 296
Oprawa miękka

Krzysztof Skotnicki – Wstęp
Krzysztof Skotnicki – Przebieg prac nad kodeksem wyborczym
Jarosław Zbieranek – Nowe procedury: glosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
Jarosław Szymanek – Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym
Anna Rakowska – Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego
Andrzej Sokala – Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym
Grzegorz  Kryszeń   –  Problematyka  zgłaszania  kandydatów w świetle kodeksu wyborczego
Marek Chmaj   –  Parytet płci w kodeksie wyborczym
Łukasz Buczkowski   –  Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na gruncie kodeksu wyborczego
Piotr Uziębło – Finansowanie kampanii wyborczej w polskich wyborach parlamentarnych na mocy kodeksu wyborczego
Konrad Składowski – Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie wyborczym
Noty o autorach